Vol153乳神闵妮Mily写真图片44P闵妮爱蜜社

Vol153乳神闵妮Mily写真图片44P闵妮爱蜜社

发明诗言螟蛉有子,果蠃负之,言细腰之蜂,取青虫之子教祝变化成子也。小蒜主霍乱腹中不安,温中除邪痹毒瓦斯。

凡入汤药酒浸晒干入丸剂,薄切,米饮浆晒干磨之。近有一人患消中善饥,诸治罔效,因烦渴不已,恣啖梨不辍,不药而瘳。

取其引寒饮湿邪下泄也。凡肾水膀胱不足,诸痿厥无力,于黄汤中加用,使两足膝中气力涌出,痿弱即愈。

 发明牡桂辛胜于甘,而微带苦,性偏温散,而能上行。稷米苗高如芦,俗名芦粟,穗曲下垂如钩者良。

肾司闭藏之职也,下焦痔肠风,风热便血,年久不止者,用此一味熬膏炼蜜收服。发明栗,肾之果也,肾病宜。

时饮一杯不令绝,三五日即消。小者曰蒜,大者曰胡辛温小毒。

Leave a Reply