Vol101女神居家私房无内黑丝裤袜秀翘臀屁沟惹火诱惑62P芝芝Booty画语界

Vol101女神居家私房无内黑丝裤袜秀翘臀屁沟惹火诱惑62P芝芝Booty画语界

脾瘅口中时时溢出甜水者,非此不除。其叶与黄精叶相似,但钩吻叶有毛钩二个,黄精叶似竹叶而无毛钩,可以明辨。

设血气壅滞而胞衣不出,又非石脂所宜也。 发明败酱乃手阳明、厥阴药。

《千金方》治喉痹毒气,桔梗二两,水煎顿服。金灯花根也。

然暑有乘凉饮冷,致阳气为阴邪所遏,遂病发热恶寒,头痛烦躁,口渴或吐或泻或霍乱者,宜用此发越阳气,散水和脾。 华元化治产后中风、口噤发痉,及血晕不醒,荆芥末三钱,豆淋酒调服神效。

凡胃虚呕吐,伤暑霍乱,心肺热郁禁用。而胃中留结宿滞亦得解散矣。

须以此去核之辛温助火,但用皮肉之酸咸以滋化之,不宜多用,恐酸太过反致闭遏而成虚热也。亡血家大虚及妊妇、产妇发散,用苞最佳,本乎天者亲上,取其包含子气,且气味皆薄,而无过汗、伤中之患也。

Leave a Reply